Линкове или съдържанието – кое е по-важно?

Линкове и съдържание

  Изграждане на качествено, конкурентно, ориентирано към клиента съдържание не е достатъчно за абсолютен успех в класацията и продажбите. Без силни вътрешни линкове дори и най-доброто съдържание ще загуби в резултатите за органично търсене. Има три важни фактори, които играят роля за Google при избор на страници за показване на първа страница в резултатите на […]