Мястото на SEO в Performance маркетинг

място на seo в performance маркетинг

Мястото на SEO сред performance-инструментите е сложно да се оцени, защото органическото търсене е един от основните източници на трафик за всеки сайт, а именно трафика (и неговият качествен компонент) е в основата на всички други KPI показатели на сайта. Освен непосредственото подобрение на видимостта и увеличаване на трафика може да се говори за косвени […]