Какво е необходимо да знаем за GDPR?

General Data Protection Regulation. Защита на лични данни.

GDPR или General Data Protection Regulation е общ регламент за защита, разработван от много време насам. Изготвен от ЕС, той цели да укрепва правата на лицата, живеещи в страните-членки на ЕС, и да хармонизира законите за защита на правата и личните данни във всички страни, като ги прави еднакви. Това увеличава потенциалните глоби, пред които […]