Case Study: Цялостно онлайн представяне на изложения Агра, Винария и FoodTech към Международен панаир Пловдив

Case Study Vinaria Agra Foodtech

Как започнахме съвместна работа? Агра, Винария и FoodTech са утвърдени  международни събития в Международен панаир Пловдив. Агра е селскостопанска изложба, която е най-голямото икономическо събитие за агробизнеса в Югоизточна Европа. Винария се оприличава, като най-престижното са сектора си, както и FoodTech за хранителната индустрия. Ежегодно трите изложби се посещават от над 40 000 посетители в […]