Как да създадем контент маркетинг стратегия?

В днешната дигитална ера контент маркетингът (т.е. маркетинг посредством създаване на дигитално съдържание) се очертава като мощен инструмент за свързване с аудитории, изграждане на информираност за марката и стимулиране растежа на бизнеса. Разработването на ефективна стратегия обаче изисква внимателно планиране, задълбочено разбиране на вашата целева аудитория и доза творчество. Днес ще ви запознаем с 10 […]