Намаляваща продуктивност? Пречки и как да се справим с тях?

Продуктивен екип

Един от проблемите, пред който много мениджъри и собственици на бизнеси са изправени, това е намаляващата продуктивност на техните служители, която накрая води и до по-лоши резултати за самата фирма. В основата на този сериозен проблем могат да седят един или дори няколко основни фактора, заради които екипът не успява оптимално да извършва задачите си […]