Целева страница – правила за създаване

създаване на целева страница

Целева страница (Landing Page) е възможност за продавача в продължение на няколко секунди да разкаже за своите продукти или услуги, а за потенциалния клиент, че е попаднал „точно в целта“. • Целева страница трябва напълно да отговаря на заявките за търсене. Нивото на конверсии пряко зависи от насочеността на страницата, тя трябва да бъде тясно […]