Съвременните методи за уникализиране на съдържанието

Съвременните методи за уникализиране на съдържанието

Съдържанието е един от основните компоненти на сайта, а търсачките особено много ценят неговата уникалност. С пускането на такива алгоритми като Google, както Penguin и Panda, които безжалостно наказват сайтове с не-уникално съдържание, въпроса за уникализиране на съдържанието става все по-неотложен. Но уникалното съдържание трябва да се вземе от някъде, а самостоятелното написване на текстове […]