Какво е Performance Marketing?

Performance marketing - значение - KPI, онлайн маркетинг и seo оптимизация

Performance Marketing е набор от маркетингови инструменти, които могат да решават конкретни бизнес проблеми и да доведат до напълно измерими и доказуеми резултати. Това е една история за пълното потапяне в бизнеса на клиента с достигане на ясни KPIs, които не се определят на старта, а на всеки етап от работата според промените. Става въпрос […]