Trust на сайта

Trust на сайта seo оптимизация от дигитална агенция seomax

Trust на сайта е доста загадъчно и размито понятие, няма единна дефиниция и всеки оптимизатор го тълкува по различен начин. Ясно е, че Trust на сайта е фактор, оказващ важно влияние на индексацията на сайта и неговото класиране. Под Trust на сайта се има пред вид нивото на доверие на търсачките към нашия ресурс, неговия […]