5 разлики между Google Analytics Universal и Google Analytics 4 (GA4)

Seomax blog разлика между Analytics Universal и Google Analytics 4

С развитието на електронната търговия, комуникация и информация, задълбоченото разбиране на потребителското поведение и ефективността на един уебсайт става все по-съществено. Уеб анализите предоставят ценна информация за потребителското поведение в различните видове уебсайтове. С тяхна помощ бизнесите могат да  оптимизират онлайн присъствието си и да подобрят клиентското изживяване. Google Analytics е една от най-разпространените платформи […]