Анализ на съдържанието и копирайтинг услуги

Top Heading Element

Какво представлява Анализът на съдържанието на уеб сайт?

Качеството на съдържанието, което публикувате на вашия сайт, е от ключово значение за успеха на цялостната ви SEO стратегия. Времето, в което пренасищането на текстовете с ключови думи работеше ефективно, отдавна отмина.

Днес собствениците на сайтове и онлайн магазини е нужно да обръщат много повече внимание на съдържанието и неговото качество и уникалност, за да увеличат шансовете си да се класират сред първите резултати от търсенето. То трябва да бъде насочено към интересите на целевата група, да успее да ангажира и задържи тяхното внимание и в крайна сметка да ви донесе желание резултат – покупка, записване за бюлетин, подаване на запитване и т.н.

Как може да разберете дали съдържанието на вашия уеб сайт отговаря на изискванията на търсачки като Google и дали е достатъчно ефективно, за да допринесе за постигането на заложените от вас маркетинг цели? Един доказано работещ начин да получите тези ценни инсайти е извършването на анализ на съдържанието (Content Analysis).

Контент анализът, наричан още и Одит на съдържанието, е процес, който включва детайлен преглед на цялото съдържание на сайта ви. В това число попадат всички страници, блог постове и публикации, видеа и др. Професионалният анализ се извършва от специалисти, които имат богата експертиза в областта на създаване на съдържание и SEO оптимизация и са запознати с актуалните добри практики. След извършване на анализа вие ще получите ценна информация за качеството на вашето съдържание – какви са неговите силни и слаби страни, които може да използвате, за да оптимизирате вашата контент стратегия и да подобрите SEO резултатите ви.

Top Heading Element

Кога е необходимо да направите такъв анализ?

Колко време измина от последният път, когато е бил извършен контент анализ на вашия сайт? Или може би никога досега не сте правили подобен анализ? За да ви помогнем, ето няколко признака, които алармират, че се нуждаете от такъв анализ:

Един от важните въпроси, които трябва да си зададете, е дали съдържанието, което създавате, успява да постигне заложените цели? Ако наблюденията ви са, че резултатите не са удовлетворяващи (не получавате висок органичен трафик, не се класирате на челни позиции по основни ключови думи, съдържанието ви не е достатъчно ангажиращо и т.н.), това е ясен признак, че трябва да извършите контент анализ и да идентифицирате проблемите.

Ако никога досега не сте обновявали съдържанието на сайта си или от последния път е минало много време, това също е добра причина да потърсите специалисти, които да изготвят анализ на съдържанието на вашия сайт. Това ще ви помогне да откриете остарели и некоректни текстове, които трябва да се обновят. Също така ще ви покаже дали практиките, на които разчитате при създаване, все още работят, или има нужда да ги промените.

Още един от случаите, в които е силно препоръчително да заложите на контент анализа, е ако досега сте създавали съдържание, но без да сте правили предварителни проучвания и без да следвате предварително заложена контент стратегия. Тези съществуващи, но хаотични усилия, може и да носят някакви резултати, но те далеч не са оптимални.

В идеалния случай, анализът на съдържанието трябва да се извършва регулярно (поне веднъж годишно), за да могат навременно да се идентифицират и отстранят съществуващи слабости на съдържанието. Получените резултати от анализа дават ценни прозрения за маркетолозите и SEO специалистите, които те могат да използват, за да подобрят вашите резултати.

анализ на съдържанието за онлайн бизнес
Top Heading Element

Какви са ползите от анализа на съдържанието за вашия бизнес?

Анализът на съдържанието е мощен метод, който, ако бъде извършен правилно, има потенциала да донесе значителни ползи за всеки онлайн бизнес. Вижте какви са те:

Откриването на съществуващи проблеми със съдържанието на вашия сайт е основната цел на контент анализа. Професионалният анализ ще ви позволи да идентифицирате дребни на пръв поглед пропуски, като счупени линкове например, но също така може да ви помогне да откриете и други доста по-съществени пропуски: като структурни проблеми или такива, свързани с достъпността на съдържанието.

Когато сте наясно, че тези проблеми съществуват, е много по-лесно да ги отстраните и да подобрите качеството на съдържанието. Това от своя страна има потенциал да ангажира повече потребители, да увеличи органичния трафик на вашия сайт и да подобри видимостта му в търсачките.

Освен че ви дава възможност да откриете нередности във вече съществуващото съдържание на сайта ви, но ще ви помогне да откриете области, за които на сайта изцяло липсва или няма достатъчно информация. Това е изключително полезно, защото именно тези пропуски може да включите във вашата контент стратегия и да създадете полезни блог статии или публикации, които да засегнат тези теми и да бъдат от полза на вашите потребителите.

Анализът ще ви помогне да откриете и съдържание, което се е представяло добре, но с времето вече е станало неактуално. Все пак тенденциите и статистиките се променят от година на година. Но вместо да се примирите и да го изоставите, обновете статията, добавете актуални данни и нова полезна информация и се погрижете то отново да стигне до вашите потребители. С други думи, за да създавате успешно съдържание, не винаги е нужно да започвате от нулата. Понякога е възможно да освежите и преизползвате вече съществуващото.

Това, че в сайта ви има голям обем информация не е равнозначно на качествено съдържание. Търсачките като Google обръщат все по-голямо внимание на качеството и уникалността на текстове във вашия сайт, тъй като тяхната цел е да класират сайтовете, които предлагат най-релевантен отговор на потребителското търсене. Контент анализът ще ви помогне да получите ясна оценка за качеството на публикуваното от вас съдържание към този момент.

Освен че трябва да е качествено, съдържанието на сайта ви трябва и да е достатъчно лесно за намиране от потребителите. В противен случай усилията ви ще са били напразни. Контент анализът може да ви помогне, за да подобрите достъпността на съдържанието.

Всички изброени по-горе предимства ще допринесат за голяма цел, а именно да подобрите вашите SEO резултати и да се раздавате на по-големи ползи: увеличен органичен трафик, по-добра видимост на сайта в търсачките и по-добро класиране в страницата с резултати от търсенето.

анализ на съдържанието за онлайн бизнес
Top Heading Element

Какво е копирайтинг?

Както вече стана дума, качеството на текстовете, които създавате е от пряко значение за оптимизацията на вашия уеб сайт, но с това ползите не се изчерпват. Качественото съдържание отговаря на интересите на вашата целева аудитория, ангажира вниманието им и не на последно място – убеждава ги да извършат действията, които желаете – да купят вашите продукти, да направят запитване, да се регистрират, за да получат допълнителна отстъпка и т.н.

В този ред на мисли, копирайтинг услугата представлява професионално написване на съдържание, което е насочено към постигането на конкретни и измерими маркетингови цели. Професионалистите, които създават такъв тип съдържание, се наричат копирайтъри и добре познават спецификите на различните комуникационни канали, както и актуалните практики за създаване на текстове и SEO оптимизация.

какво е копирайтинг

Копирайтинг специалистите на Дигитална агенция SEOMAX ще ви помогнат да изградите ангажиращо и интересно съдържание, съобразено с нуждите на вашата аудитория, както и с добрите практики за създаване на съдържание, които ще ви помогнат да постигате по-добри резултати.

Top Heading Element

Каква е разликата между копирайтинг и контент райтинг?

Между понятията копирайтинг (copywriting) и content writing (създаване на съдържание) съществуват известни допирни точки, като основната е, че и двете направления са свързани със създаването на текстово съдържание.

Но също така има и съществени разлики. Копирайтингът е насочен към създаването на съдържание, чиято основна цел е да убеди потребителя да извърши някакво действие – най-често покупка. От друга страна, контентрайтингът цели да образова и информира потребителите, а не директно да продава.

Освен по своята цел, двете направления се различават още по типа на съдържанието, както и срокът, в който резултатите стават видими и могат да бъдат измерени. Характерни формати за копирайтинг са лендинг страници, рекламни текстове, имейл кампании, статии с цел продажба и промотиране на продукти или услуги и др., а резултатите от тях могат да бъдат измерени в кратки срокове, с помощта на подходящите инструменти.

Имате нужда от допълнителна seo консултация?

Top Heading Element

Предимствата да изберете професионални копирайтинг услуги

Опитът ни през годините ни е показал, че не са малко собствениците на онлайн магазини и сайтове, които подценяват важността на професионалните копирайтинг услуги. Схващането, че всеки служител би могъл да се справи със задачата да създаде текстове за сайта, блога или социалните мрежи на компанията, за съжаление често води до крайно незадоволителни резултати.

За да ви помогнем да прецените сами, в следващите редове обобщаваме какви са предимствата на професионалните копирайтинг услуги:

Копитайтърите са професионалисти, които са специализирани в изграждането на ангажиращи текстове и отлично знаят как да създадат съдържание, което да постига високи резултати по заложени цели. Опитният копирайтър умее да прави задълбочено проучване (research) и да достига до ценни прозрения за потребителското поведение, а именно те стоят в основата на качествените тестове, които предизвикват реакция. Той ще ви помогне да предадете посланието на вашия бранд към конкретна аудитория, тъй като познава тънкостите за създаване на различни формати в различните канали.

Съдържанието е най-ефективният начин да привлечете вниманието и да задържите интереса на вашите целеви потребители и дори да ги превърне в лоялни клиенти. За целта, то трябва да бъде поднесено по подходящ начин, с правилните думи и термини, т.н. От гледна точка на SEO, важно е изборът на подходящите ключови думи, структурата и оформлението на текста и още други критерии. Опитните специалисти в копирайтинга са запознати добре с всички тези изисквания и ще ги приложат по начин, който ви позволява максимално да се възползвате от тези предимства и да подобрите вашето цялостно онлайн представяне.

Създаването на качествени текстове изисква както да отделите доста време в проучване, така и да имате изградена експертиза. Възможно е да делегирате тази задача на някой от вашите служители, например маркетинг специалиста на компанията, но това ще отнеме много от ценното му време, отделено за оптимизиране на рекламни кампании или обмисляне на стратегии. Професионалният копирайтър ще свърши тези задачи много по-ефективно, а вашите служители ще могат да се съсредоточат върху основните си задължения.

За съжаление, в онлайн пространството правописна или граматична грешка, може да привлече вниманието на потребителите в по-голяма степен, отколкото вашето послание или специална оферта. Освен че ще получите негативни коментари, констатиращи пропуска, по-големият проблем е, че няма да може да предадете посланието си по най-добрия начин и да получите желаните резултати.

За да сте сигурни, че всичко ще е наред и всички правописни правила ще са спазени, то доверете се на специалисти в областта. Те ще се погрижат за качеството на текстовете, които споделяте с аудиторията ви.

професионални копирайтинг услуги
Top Heading Element

Често задавани въпроси

Анализът на съдържанието е инструмент, който предоставя ценна информация за качеството на вашето съдържание, както и евентуални пропуски, които може да подобрите. Препоръчително е анализът да се прави регулярно. Особено необходими е в случаите, в които наблюдавате неудовлетворяващи резултати, въпреки положените от вас усилия.

Контент анализът ще ви даде добра отправна точка за промените, които бихте могли да извършите, за да подобрите качеството на вашето съдържание. Резултатите и препоръки, които ще получите след извършването му, ще окажат положително влияние върху качеството на вашето съдържание, което има потенциал да ви изведе на челни позиции в класирането на търсачките.

Възможно е този анализ да бъде извършен от вашия екип, но ние ви съветваме да заложите на професионален анализ по две причини. На първо място, нашите специалисти имат дългогодишен опит и следват изграден процес, който е доказал своята ефективност. В допълнение, когато анализът се извършва от трето лице, което не е служител на компанията, той гарантира безпристрастност и сигурност, че никой важен детайл няма да бъде пропуснат.
Професионалните копирайтинг услуги ви позволяват да предложите на вашата аудитория винаги качествено и полезно съдържание, да ангажирате тяхното внимание и да подобрете онлайн представянето ви. В допълнение, така ще спестите ценно време на вашите служители, а също може да разчитате, че ще получите изрядни текстове – без правописни или граматически грешки.
За да изготвим индивидуална оферта за вашия онлайн бизнес, свържете се с нашия екип.

Нуждаете ли се от тази услуга ? Пишете ни !

Top Heading Element

Свържете се с нас

Заявете среща

Обадете ни се

Изпратете запитване

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.