Сайт за потребителите

сайт за потребителите

За кого се създават сайтовете? За техните собственици. Така, за да им харесват и да ги разбират. Тънкости в дизайна, сложно меню, море от неразбираема информация, контакти, закътани в някой ъгъл, за да не пречат и т.н.

За кого трябва да бъда създаден сайта?

Разбира се, за потребителите, които в резултат стават директни купувачи. Ние от дигитална агенция SEOMAX се стараем първо да гледаме през призмата на целевия клиент преди да преминем към създаване на сайт.

За какво да създаваме сайт за потребителите, ако този сайт е мой и той трябва да се харесва на първо място от мен?

Напълно логичен въпрос. Въпреки това, трябва да си спомните какви цели сте си поставили, преди създаването на сайта? Сигурно чрез сайта вие се надявате да увеличите обема на реализираната продукция и искате той да стане допълнителен и много действен канал за продажби.
А кой ще купува Вашите продукти, стоки и услуги? Разбира се, потребителите на сайта, на който ще бъде поместена информация за вас, вашите продукти/услуги. Затова главната персона, за която се създава сайта, ще бъдат потребителя.

Има три основни фактора, които влияят на възприятието на сайт за посетителите:

• Съответствие на сайта с целите на потребителите.
• Трудността на работа със сайта.
• Степента на доверие към сайта

Ще ги разгледаме по-подробно.

1. Съответствие на сайта с целите на потребителите.

За да разберете какви цели има пред себе си потребителя на вашия сайт и дали те се оправдават от него, трябва много плътен контакт с аудиторията. Трябва да проучите неговите потребности и възможности.
Работата е там, че професионалистите създаващи сайта, с редки изключения, не винаги могат да формират съдържанието на сайта, изхождайки от потребностите на неговите реални потребители. Но в този случай съществуват способи, които помагат да се идентифицират: какво не достига в съществуващото съдържание на сайт за потребителите, какви значителни грешки са допуснати, какво трябва да се предприеме за подобряване съдържанието на сайта и той като цяло, за да се привлече допълнителна аудитория.
Анкетиране – това е един вид магическа пръчка на всеки съзнателен притежател на сайт за потребителите.
Анкетирането позволява общуване с потребителите на сайта и с тяхна помощ той да бъде усъвършенстван.
Анкетирането е най-лесният начин, но той изисква внимателна подготовка. В противен случай, резултатите няма да бъдат полезни.

• Въпросите трябва да са прости и конкретни.
• Да не се предлагат твърде много отговори, да не се поставя потребителя в безизходица.
• Действията, които трябва да направи потребителя, за да отговори на въпросите, трябва да бъдат възможно най-опростени.
• Да се даде на потребителя възможност за собствен вариант на отговори, а не да избира от наличните.
• Колкото по-малко въпроси, толкова по-голям брой посетители ще се заинтересоват от анкетата.
Формата за обратна връзка е целесъобразно да се създава за отношението на посетителите за всяка страница. Интересът на собственика на сайта към гледната точка на потребителя говори за желание да се изучи аудиторията и нейните предпочитания.

2. Трудността на работа със сайта.

Намирането в сайта на определена информация изисква от посетителя определени действия, с помощта на които той попада на интересуващ го раздел в менюто. Трудностите при опериране със сайта могат да доведат до загуба на потенциални клиенти.

3. Степен на доверие към сайта.

Фактори, влияещи върху доверието на потребителя в сайта:

• Информацията, съдържаща се в сайта не трябва да бъде голословна, а да бъде потвърдена от независими източници. Обикновено към такава информация посетителя на сайта има много по-голямо доверие, отколкото на информация от рода „това е наше лично мнение“.
• Важно е да се посочват контактите, тъй като зад страниците на сайта трябва да има реални лица, компании. Колкото повече контакти: правни, фактически, имейл адреси, телефонни номера, толкова по-добре.
• Всички имат различни вкусове. Трудно е да се угоди на всички потребители, които ще посетят сайта. Качеството на дизайна на сайта е още един фактор, влияещ на степента на доверие на потребителите към сайта.
• Постоянното актуализиране на информацията в сайт за потребителите говори за това, че собствениците на сайта се стараят да поддържат неговата актуалност, като по този начин поддържат интереса на потребителите. Остарялата информация в сайта с причина за загуба на потребители.
• По възможност изключете показването на чужди банери, особено ако те имат лекомислен характер.
• Важен фактор за надеждността на сайта е наличието на банални граматически грешки от различен род. Неграмотното представяне на материала, липсата на професионализъм в предлагането на информация и други грешки предизвикат негативно отношение на потребителите на сайта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Бюлетин SEOMAX
Top Heading Element

Последни публикации

Съдържание

Top Heading Element

Свържете се с нас

Заявете среща

Обадете ни се

Изпратете запитване

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.