Пет най-използвани автоматични правила за фейсбук реклами

автоматични правила при фейсбук реклами

В днешно време Фейсбук  е  най-голямата и развита социална мрежа в интернет пространството. Броят на потребителите наброява над два милиарда души. Точно поради високия потребителски трафик, сайтът се използва за рекламна платформа на различни марки и продукти. Да се разчита единствено на голяма аудитория, обаче, не е достатъчно, тъй като това носи своите отговорности.

Администрирането на Фейсбук рекламите, особено при развит пазар с много потребители, изисква прекалено много време, което редовно трябва да се отделя, за да бъдат те успешни. Логично е да се потърси автоматизиран вариант на действията, които не биха изисквали на всяка цена нашата намеса. Тук на помощ ни идва нововъведената опция  Automated Rules, вградена във Facebook Ads мениджър и Power Editor.

Какво представляват автоматичните правила?

Благодарение на автоматичните правила е възможно да бъдат автоматизирани някои от процесите по разпространение на рекламите в интернет пространството. Това няма да отмени напълно постоянното оптимизиране и следене на рекламния поток, но ще спести доста време и усилия. Те предоставят възможността по оперативен път да се пренастройват кампании, рекламни групи или реклами. Могат също да се управляват бюджети и оферти, дадена реклама да се спре или да бъдат изпращани известия.

 

Кои действия са възможни?

           За да създадем правило, е необходимо да следваме определени стъпки. За тяхното изпълнение се извършва действие, което е зададено от самите нас.

           Например, при настъпване на по-висока честота на клик върху наша реклама, спрямо този, който сме задали, ще получим предупредителна нотификация.

          А ето и достъпните действия, които можем да извършим:

1. Спиране на рекламата

           Тази опция е подходяща при случаи, в които  рекламата има малък брой кликове; при кампании, които костват голям разход при клик или за контролиране на дневните разходи.

2. Изпращане на нотификация

           Подходяща настройка за постигане на максимален контрол върху активните кампании, които се нуждаят от засилено внимание.

3. Регулиране на бюджета – увеличаване или намаляване

          Действието се прилага само върху рекламни групи, понеже бюджетът се дефинира на ниво рекламна група. Настройката позволява да се промени бюджетът за целия ден или за пълния срок на действие, да се коригира с процент или с конкретна сума. Може да се зададе максимален и минимален бюджет за рекламни групи, към които правилото ще се прилага.

4. Промяна на ръчно добавени оферти

        Посредством правилата могат да бъдат намалени или увеличени единствено неавтоматични цени на търсене. Също както при регулирането на бюджета, това автоматично правило може да се приложи само на ниво рекламни групи.

 

Кои са петте най-разпространени автоматични правила за фейсбук реклами?

     Ето и петте най-използвани автоматични правила, които са изпробвани във времето и спестяват доста грижи и усилия:

1. Правило за честотата

          Това правило се въвежда с  цел да се предотврати пренасищане на аудиторията.  Например,  даден потребител попада многократно на една и съща реклама за оригинални часовници онлайн; това ще намали  броя на кликвания от негова страна, докато цената на самия клик ще нарасне.

        Автоматичното правило позволява изключването на реклами, които се показват с твърде голяма честота на един и същ потребител.

 2. Правило за цената на конверсия

        С цел бързо реагиране на понижаващата се ефективност на рекламите, може да се зададе правило, което да изпраща нотификации при надвишаване на поставения ценови лимит.

        Да си представим, че провеждаме нов виртуален семинар и сме готови да платим седем долара за всяка регистрация. За семинара ще направим настройка за известие, което да ни уведомява, щом надхвърлим този лимит.

      След като вече сме получили това предупреждение, имаме възможността да контролираме своята рекламна кампания по начин, който оптимално да увеличи успеха ѝ.

3. Правило за контрол на автоматичните оферти

      Фейсбук не допуска да се зададе оптимална стойност на автоматичен бид. Правилото ни позволява да настроим съобщение, което да ни предупреди за надвишаването лимита на определена цена.

4. Правило за процент на резултата

Процентът на резултата представлява процентът на получените резултати от всички преглеждания на рекламите Ви. Например, ако получите 2 резултата от 100 показвания, процентът ви на резултат ще бъде 2%. Това правило ви позволява да изключвате рекламни кампании, когато резултатът пада под определен процент.

5. Правило за намалена честота на кликвания

Това автоматизирано правило работи най-добре, когато искате да тествате различни рекламни набори. Вместо показатели с директни разходи като цена на клик или цена на резултат, това правило се основава на целева честота на кликвания. В края на деня честотата на кликвания представя по-добре нивото на рекламна ангажираност от цената на кликвания или цената на резултат. Това правило ще изключи рекламните кампании, когато честотата на кликвания намалява под целевия процент или обхватът на аудиторията за насочване на рекламната кампания е повече от 5% от общия размер на аудиторията.

В заключение:                                                            

       Въпреки че автоматичните правила дават възможност да се увеличи качеството на контрол върху ефикасността на рекламата, някои от настройките са все още неособено гъвкави. Засега не е достъпна опцията за настройка на конкретен времеви интервал, в рамките на който да се изпълняват автоматичните правила или да се изключат реклами, щом настъпи понижаване на резултата за релевантност на дадена стойност.

       Не бива да забравяме, че преди да запазим създаденото правило, препоръчително е да направим проверка в предварителния преглед правилно ли функционира то.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Бюлетин SEOMAX
Top Heading Element

Последни публикации

Съдържание

Top Heading Element

Свържете се с нас

Заявете среща

Обадете ни се

Изпратете запитване

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.